'Đỏ mặt' với những bộ đồ 'kiệm vải' nhất các mùa Grammy