Đọ thời lượng sử dụng pin của iPhone 12 cùng loạt iPhone thế hệ cũ