Đổ xô tải ứng dụng theo dõi người cách ly vì Covid-19