Đoạn đường chia đôi: một bên khô như rang, bên kia mưa trút nước

Cảnh tượng bên mưa bên khô đã được ghi lại.

Thứ năm, 22/10/2020 19:00

Thời sự