00:00

Đoạn phát biểu hiệu triệu toàn dân 'chống Mỹ' được lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN