Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội sử dụng công nghệ hiện đại châu Âu