Đoàn tàu rời ga sau hơn 1 phút bị trì hoãn vô cùng khó chịu

Đoàn tàu rời ga sau hơn 1 phút bị trì hoãn vô cùng khó chịu.

 

Theo doisong/Trí thức trẻ