Đoàn xe quân sự Nga tiến về thị trấn Tal Tamr trong đêm

Đoàn xe quân sự Nga tiến về thị trấn Tal Tamr trong đêm

Quân sự