Đoàn xe quân sự Nga tới Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria ở Ain Issa

Thứ năm, 07/11/2019 13:08

Quân sự