Đoàn xe quân sự Nga tới Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria ở Ain Issa

Quân sự