Đoàn xe tắc nghẽn hơn 5km tại Trung Quốc vào dịp năm mới

Đây là điều tất yếu sẽ xảy ra khi một phần ba dân số Trung Quốc ra đường.

Thời sự