Doanh nghiệp Xuân Trường trúng thầu cao tốc Bắc - Nam