Doanh nghiệp châu Á nào đang 'hốt bạc' trong mùa Covid-19?