Viettel - 30 năm khởi tạo thực tại mới

Doanh thu của Viettel trong 5 năm đạt 1,2 triệu tỷ đồng, gần bằng tổng thu ngân sách Việt Nam năm 2018

Tổng doanh thu của Viettel trong giai đoạn giai đoạn 2014-2019 đạt 1,2 triệu tỷ đồng - xấp xỉ tổng thu ngân sách của Việt Nam năm 2018; lợi nhuận bình quân đạt gần 40.000 tỷ đồng/năm giúp Viettel luôn nằm trong Top 3 doanh nghiệp Việt Nam về lợi nhuận.

Trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển.

Ngày 27/12/2019, Viettel đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Cũng trong buổi lễ này, Viettel cũng vinh danh 16 tập thể, cá nhân xuất sắc nhất tập đoàn trên toàn cầu (Viettel's Stars) năm 2019.

Tổng doanh thu của Viettel trong giai đoạn này đạt 1,2 triệu tỷ đồng – xấp xỉ tổng thu ngân sách của Việt Nam năm 2018; lợi nhuận bình quân đạt gần 40.000 tỷ đồng/năm giúp Viettel luôn nằm trong Top 3 doanh nghiệp Việt Nam về lợi nhuận. Đặc biệt, Viettel luôn là doanh nghiệp số 1 về nộp ngân sách trong suốt nửa thập kỷ này.

Bên cạnh đó, về hạ tầng, Viettel đã phủ cáp quang đến 95% các xã tại Việt Nam và dựng 170.473 trạm phát sóng di động tại 11 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có 4 đường trục Bắc Nam, 1 đường trục Đông Dương và 6 hướng kết nối quốc tế cả trên biển lẫn đất liền với chiều dài 500.000 km cáp quang, đủ quấn 12 vòng quanh trái đất. Đây là hạ tầng, nền tảng quan trọng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tất cả những thành tựu lớn đó có đóng góp không nhỏ của phong trào thi đua quyết thắng ở Viettel –với phương châm 'cái gì tốt không tốt mãi' và 'hôm nay tốt hơn và khác ngày hôm qua', gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Cùng với việc tổng kết các thành tựu của Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, Tập đoàn Viettel cũng phát động thông điệp thi đua 2019-2024 là 'Kiến tạo xã hội số', với khẩu hiệu 'Thần tốc hơn – Quyết liệt hơn – Thành công hơn'. Theo đó, Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu giữ vững vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 quốc gia, duy trì tăng trưởng 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận và vào Top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói: 'Trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển'.

Cũng trong Đại hội thi quyết thắng giai đoạn 2014-2019, Tập đoàn Viettel cũng tổ chức lễ vinh danh 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trên toàn cầu với giải thưởng Viettel's Stars năm 2019.

Viettel đặt mục tiêu giai đoạn 2019-2024 sẽ tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế để trở thành Tập đoàn toàn cầu nằm trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới và phát triển chiến lược nghiên cứu, sản xuất thiết bị, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó, Viettel sẽ tiên phong thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0: nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển trong cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh 3 ngành công nghiệp công nghệ cao gồm Công nghiệp điện tử viễn thông, Công nghiệp quốc phòng và Công nghiệp an ninh mạng.

Theo PV/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/nuoc-manh-ve-ict/doanh-thu-cua-viettel-trong-5-nam-dat-1-2-trieu-ty-dong-gan-bang-tong-thu-ngan-sach-viet-nam-nam-2018-193668.ict

Tags: Tổng doanh thu của Viettel  |  lợi nhuận của Viettel  |  Viettel  |  chuyển đổi số  |  Nước mạnh về ICT