Độc đáo bonsai bằng dây đồng

Hiểu theo cách đơn giản, bonsai là loại cây trồng trong chậu, được người nghệ nhân thoả sức tung hứng tạo hồn cho cây. Bonsai dây đồng không chỉ bắt mắt, mà qua bàn tay của nghệ nhân Trịnh Trần Ngọc Anh, chúng còn sống động như thật.

Thời sự