Độc đáo cuộc thi kéo lửa, thổi cơm giữa sân đình ở Hà Nội

Tạo lửa bằng bùi nhùi, giã thóc, vo gạo, thổi cơm giữa sân đình là hội thi thổi cơm làng Thị Cấm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN).

Thời sự