Đôi bạn bóng bàn liên Triều 27 năm chưa một lần gặp lại

Tags: bóng bàn  |  Hyun Jung-hwa  |  Ri Pun-hui  |  Triều Tiên  |  Hàn Quốc  |  thống nhất  |  Hai miền Triều Tiên