Đổi biển xe kinh doanh sang màu vàng, người mừng người lo

Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, tất cả các xe kinh doanh vận tải kể cả xe taxi công nghệ sẽ phải đổi sang biển kiểm soát màu vàng. Việc thay đổi này hiện có nhiều tài xế tỏ ra băn khoăn.

Thứ hai, 13/07/2020 11:47

Thời sự

Bình yên xứ đạo 28:47

Bình yên xứ đạo

Thứ tư, 12/08/2020 | 22:28
Giá xăng có thể giảm nhẹ 00:43

Giá xăng có thể giảm nhẹ

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:31
"Bố tôi là kẻ nói dối" 03:17

"Bố tôi là kẻ nói dối"

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:12