Đội bóng nhí Thái Lan sắp xuất viện, nhà chức trách lo sợ sang chấn tâm lý