Đôi dép quốc dân

Dép tổ ong huyền thoại bất diệt.

Siêu hài