Đợi đường sắt Cát Linh-Hà Đông mãi không xong, 28% công nhân bỏ đi