Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam gặp Iran: Bất ngờ với Đức Chinh, Đức Huy?