Đội lốt ông chú tốt bụng, chuyên đi tâm sự với trẻ con cơ nhỡ, kẻ sát nhân ra tay giết hại hơn 300 đứa trẻ chỉ trong vòng 7 năm

Luis được giới chức trách gọi là 'quái thú' bởi hắn đã xâm hại, tra tấn và sát hại hơn 300 bé trai chỉ trong vòng 7 năm từ 1992 đến 1999.

Thời sự