Đội quân tiên phong

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần lời dạy của Bác, các đơn vị quân đội nói chung và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thủ đô Hà Nội nói riêng thời gian qua đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường công tác dân vận, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và quân đội trong tình hình mới, luôn tiên phong đi đầu với phương châm 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân; nhiều phần việc ý nghĩa đã được các đơn vị quân đội triển khai thực hiện tốt, mang lại lợi ích thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thứ bảy, 26/09/2020 15:10

Thời sự

Những nghệ sĩ của biển 29:09

Những nghệ sĩ của biển

Thứ tư, 28/10/2020 | 13:40
Chuyện "Đãi cát tìm vàng" 09:21

Chuyện "Đãi cát tìm vàng"

Thứ tư, 28/10/2020 | 13:23