Đời sống của người dân ở xã thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc sau cách ly