Đối tác của tiền ảo Facebook Libra đang tìm cách thoái lui