Đội trưởng Quế Ngọc Hải khen Văn Lâm, lý giải tình huống 'cảm tử' cứu thua của Văn Hậu