Đội tuyển Việt Nam và giấc mơ World Cup 2022: Thắng Thái Lan rồi hãy tính…