Đổi xe cũ lấy xe mới ở Thái Lan: Có thể bán xe tới 20 năm tuổi để lên đời xe sang