Đội xe tăng Việt Nam dẫn đầu bảng đấu tại Tank Biathlon 2019

Đội xe tăng Việt Nam chính thức ra trận đầu tiên tại Giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2019

Quân sự