00:00

Đòn giáng đau và viễn cảnh ông Trump bị 'cấm cửa' Nhà Trắng vĩnh viễn

TIN LIÊN QUAN