Đơn vị không khói thuốc lá của Binh chủng Hóa học

Tuyên truyền, động viên, khuyến khích, thậm chí xây dựng những chế tài xử phạt để người hút thuốc lá từ bỏ thuốc lá là vấn đề được cả xã hội quan tâm và chung tay. Đối với quân đội, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng cũng đã và đang đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đơn vị không khói thuốc lá”. Không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân và đồng đội là một yêu cầu mà cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 906, Binh chủng Hóa học đã và đang thực hiện có hiệu quả.

Thứ năm, 26/11/2020 14:54

Thời sự