Donald Trump phủ đám mây đen, đe dọa niềm tự hào của Trung Quốc