Đồng Nai: Hỗ trợ gần 80 tỷ đồng cho các chuỗi liên kết

Theo Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh, trong năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ gần 80 tỷ đồng cho các chuỗi liên kết.

Giới thiệu sản phẩm của các chuỗi liên kết ở Đồng Nai.

Các chuỗi liên kết được hỗ trợ kinh phí thực hiện nằm trên địa bàn gồm các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú và TP Long Khánh. Trong đó, Cẩm Mỹ là huyện được bố trí nhiều nguồn vốn để thực hiện các chuỗi liên kết với gần 21 tỷ đồng; huyện Trảng Bom hơn 16 tỷ đồng; huyện Xuân Lộc gần 15 tỷ đồng và dự án cà phê 4C của TCty Tín Nghĩa gần 9,5 tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 117 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có 16 chuỗi liên kết do UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và 101 chuỗi liên kết được các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tự chủ động thực hiện liên kết theo hợp đồng.

Theo MINH SÁNG/Nông nghiệp VN Link Gốc:           Copy Link
https://nongnghiep.vn/dong-nai-ho-tro-gan-80-ty-dong-cho-cac-chuoi-lien-ket-post254695.html

Tags: Đồng Nai  |  liên kết  |  thực hiện  |  Trảng Bom  |  địa bàn  |  Cẩm Mỹ  |  Xuân Lộc  |  sản phẩm  |  Theo Chi  |  hợp đồng