Đông Nhi hạnh phúc đứng bên Ông Cao Thắng trong vai trò người vợ

Đông Nhi chia sẻ rất hạnh phúc khi đứng bên Ông Cao Thắng trong một vai trò mới là một người vợ.

Giải trí