Động cơ của Su-35 sắp hết thời trên PAK FA

Những động cơ của Su-35S hiện đang dùng cho tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA sẽ được thay thế bằng loại động cơ mới khi chúng hoàn thành thử nghiệm.

Quân sự