Động cơ nào khiến người bố dựng chuyện con gái mình bị xâm hại?