Đông cung (trailer tập 34): Lý Thừa Ngân đòi 'qua đêm' với Tiểu Phong