Đồng đội và người thân liệt sĩ Gạc Ma xúc động thả vòng hoa xuống biển

Đồng đội và thân nhân liệt sĩ từ các tỉnh Quảng Trị đến Nghệ An tổ chức cúng vong linh liệt sĩ Gạc Ma và thả xuống biển vòng hoa màu cờ Tổ quốc.

Xã hội