Dòng người cuồn cuộn lên đỉnh núi, đền Hùng đông chưa từng có