Đợt mưa lũ lịch sử khiến 54 người chết diễn ra như thế nào?