Dự án hệ thống vệ tinh thông tin lớn nhất Trung Quốc

Hệ thống là một mạng lưới gồm hơn 300 vệ tinh thông tin quỹ đạo thấp, dự kiến được hoàn thành vào năm 2023.