Dự đoán đội hình đá Iran: Sự trở lại của tinh binh