Du học sinh mắc kẹt tại Nhật Bản do Covid-19 được ở thêm 6 tháng