Du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng vì rượt đuổi linh dương trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Quốc.