Du khách kéo về xem cặp rắn hổ mây ở An Giang: 1 con có dấu hiệu thay da

Cặp rắn hổ "khủng" sẽ được tỉnh An Giang thả về núi Cấm. Chúng đang được nuôi trong chuồng bọc lưới thép, một trong 2 con có dấu hiệu thay da.

Thời sự