00:00

Du khách ùn ùn kéo tới 'vui vẻ' cạnh cột biển tên, thị trấn ra quyết định làm khối kẻ chưng hửng

TIN LIÊN QUAN