Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem