Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 giảm 11,1% so với năm 2020

Đó là một trong những nội dung của 'Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội' vừa được Bộ Tài chính biên soạn, phát hành và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân.

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Báo cáo nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ mười xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần: đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023; phụ lục số liệu liên quan.

Tại 'Báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội' đã đánh giá, kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Sự phục hồi tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào quá trình kiểm soát đại dịch. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và các dịch bệnh khác cũng đe dọa sự phục hồi của nhiều nền kinh tế.

Đối với kinh tế trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đã được tích lũy từ nền tảng chính trị ổn định, môi trường kinh doanh cải thiện và những thời cơ mới đến từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA,...)...thì tình hình trong nước vẫn tiếp tục đối mặt với những rủi ro, thách thức từ yêu cầu duy trì thực hiện 'mục tiêu kép' - vừa tập trung cho công tác phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, cùng với những khó khăn, yếu kém chậm được khắc phục từ nội tại của nền kinh tế.

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xác định mục tiêu NSNN năm 2021 là: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

Trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021; dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Cụ thể, dự toán thu cân đối NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP (tương ứng 19,7% và 16,6% nếu tính theo quy mô GDP chưa điều chỉnh ). Cụ thể:

Dự toán chi NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2017-2020; đồng thời, tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so dự toán năm 2020. Dự kiến bố trí dự toán chi NSNN cho một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Trong bối cảnh thu NSNN chưa thể phục hồi, để có nguồn lực bố trí chi đầu tư phát triển, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ bội chi NSNN năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh (tương ứng 343,67 nghìn tỷ đồng).

Đến hết năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 46,1%GDP điều chỉnh, dư nợ Chính phủ khoảng 41,9%GDP điều chỉnh (tương ứng khoảng 58,6% và 53,2% nếu tính theo quy mô GDP chưa điều chỉnh)…

Nhằm đảm bảo mục tiêu đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất, Bộ Tài chính đã đưa toàn văn 'Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội' công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo M.P/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/kinh-te/du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2021-giam-11-1-so-voi-nam-2020-566534.html

Tags: nhà nước  |  dự toán  |  kinh tế  |  Ngân sách  |  thực hiện  |  tình hình  |  phát triển  |  điều chỉnh  |  Bộ Tài  |  Quốc hội