Đùa dai, thanh niên bị rắn cắn trúng đầu

Dân mạng cho rằng việc nam thanh niên bị con rắn cắn trúng đầu là kết cục “đáng đời” cho trò đùa trêu tức con vật của anh ta.

Siêu hài